BAĞIMLILIĞA YAKLAŞIM EĞİTİM PROGRAMI

Genel Bilgiler
Bağımlılık sorunları klinik uygulamalarda artık sıklıkla karşılaşılan bir sorun. Başka şikayetlerle başvuran hastalarımız veya danışanlarımızda, bağımlılık ile ilgili bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle klinikte çalışan her uzmanın bağımlılığa yaklaşım konusunda bilgi edinmesi gereklidir.

Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi, bir Bağımlılık Terapisi eğitimidir. Eğitimin amacı; klinik olarak çalışan veya çalışacak alandaki uzmanların, bağımlığa yaklaşım konusunda pratik bilgiler edinmesini sağlamaktır. Bu bilgiler, uygulamada karşılaşılan zorlukları azaltacaktır. Bu eğitime katılanlar; bağımlılık ve bağımlılığın doğasını öğrenecek, bir bağımlı ile karşılaştıklarında temel danışmanlık teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Genelde eğitim sürecinde bağımlılığa yönelik pratik bilgiler alınmadığı için, bu tür hastalarla karşılaşmaktan kaçınılmaktadır. Değerlendirme, yaklaşım, seyir ve gerektiğinde sevk konusunda alınabilecek bilgiler; klinik uygulamaların kalitesini artıracaktır.

Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi; klinik uygulamalarda bağımlılıkla ile ilgili sorunları tanıma, anlama ve yaklaşım konusunda temel bilgileri ruh sağlığı alanında çalışanlara kazandırmayı amaçlar. Bu eğitime katılanlar; bağımlılık ve bağımlılığın doğasını öğrenecek, bir bağımlı ile karşılaştıklarında temel danışmanlık teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim toplam 12 saattir.
Eğitimler online yapılmaktadır.
Eğitime katılanlara ayrıntılı katılım belgesi verilmektedir.
Eğitime psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar ve hemşireler katılabilir.
Derslerin %80'ine katılım zorunludur.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için
Daha fazla bilgi için 0549 693 22 33 veya bagimlilikakademisi@gmail.com

Öğretim Kadrosu
Eğitim; Prof. Kültegin Ögel, Uz. Psk. Melike Şimşek ve Psk. Kinyas Tekin ve bağımlılık alanında çalışan uzman doktor ve psikologlar tarafından verilmektedir.

Eğitim Programı
1. Gün
Bağımlılık kavramı, değerlendirme ve tanı koyma
Bağımlılığa yol açan faktörler ve nedenler, eşlik eden ruhsal sorunlar
Görüşme teknikleri
Risk ve ihtiyaçların saptanması ve iyileşme planının hazırlanması

2. Gün
Bağımlılık yapan maddeler ve etkileri -1
Bağımlılık yapan maddeler ve etkileri -2
Görüşmelerin seyri ve hedef koyma
Bireysel müdahale süreci (farmakolojik yaklaşım, ruhsal destek ve yaşamı düzenleme)
Bireysel müdahale süreci (Relaps önleme yöntemleri)

3. Gün
Aileyle çalışma
Zor durumlar ve başa çıkma
Davranışsal bağımlılıklara temel yaklaşımlar (İnternet bağımlılığı, Kumar bağımlılığı)